Presentación

Construcciones Taboada y Ramos, S.L. é unha firma que naceu fai 25 anos, fruto da fundación dunha pequena empresa familiar dedicada á execución de obra civil e construción, na que o intenso esforzo e traballo realizado ao longo dos anos consolidou un crecemento constante da mesma, que lle permitiu alcanzar progresivamente maiores cotas de volume de contratación e a execución de obras de maior complexidade técnica, dentro da súa actividade inicial, así como a ampliación e diversificación das liñas de negocio cara obras ferroviarias, de augas, edificación, xestión de servizos e enerxías renovables, situando a Construcciones Taboada y Ramos, S.L. como unha empresa de referencia en sectores clave da actividade económica, entre os que destaca pola súa relevancia o sector de Infraestruturas e Servizos.

prev
  • Oficina Principal - Lalín
next