Marcado CE

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. dispón de Marcado CE en todos os seus equipos e maquinaria, e estableceu un control de produción de fabricación nas súas plantas de aglomerado para cumplir cos requisitos esixidos na norma 13108-20 e 13108-21, obtendo o Marcado CE de cada unha das mezclas bituminosas.

O Marcado CE en mezclas bituminosas conleva o control permanente da seguridade e calidade industrial, e a adaptación dos procesos de fabricación e control de calidade da empresa para obter un produto controlado.

As fórmulas de mezclas bituminosas foron sometidas a un sistema de avaliación 2+, o que supuxo que se aplicaran os seguintes métodos de control:

  • Control de produción de fábrica
  • Ensaios de control interno
  • Inspección inicial da planta e o control de produción da mesma
  • Inspección de seguimento de fábrica e do control de produción da mesma


O produto mezclas bituminosas que CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. subministra ao mercado sométese de maneira continuada tanto ao control de produción en fábrica, como ao ensaio de mostras tomadas nas plantas, logrando así unha mellora continua dos seus produtos e procesos.