Aviso Legal / Privacidade

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. (POLÍGONO INDUSTRIAL -  LALÍN 2000. PARCELA C 26 – 36500. LALÍN – PONTEVEDRA) como Responsable do ficheiro; informalle que o seu enderezo de correo electrónico, así coma o resto dos datos de carácter persoal que nos facilite, serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, coa finalidade de xestionar a axenda de contactos da nosa empresa, para o envío de comunicacións comerciais e/ou persoais por vía electrónica.

Vd. poderá en cualquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD 15/1999) dirixindo un escrito ao enderezo antes mencionado.

Tamén informamos que a información incluída neste e-mail é CONFIDENCIAL, sendo para uso exclusivo do destinatario arriba mencionado. Se Vostede le esta mensaxe e non é o destinatario indicado, informámoslle que está totalmente prohibida calquera utilización, divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación sen autorización expresa en virtude da lexislación vixente.